Estat de la Proposta @gossosdelputxet 2023

Millorant la qualitat dels passejos dels nostres gossos

El febrer de 2023 vàrem preparar una proposta, pensada, raonada i quantificada, per a millorar els equipaments per a gossos del Parc del Putxet. Us agraïm la vostra participació en aquesta petició.

Durant el mes de maig, i coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, vàrem mantenir reunions amb els representants dels principals partits polítics del nostre districte, a l’Ajuntament de Sarrià-SantGervasi, per presentar-los la nostra proposta i obtenir una primera impressió de la seva posició al respecte.

Si bé la primera impressió fou positiva en tots els casos i la seva predisposició sembla genuina, hi ha matissos que es detallen en un resum esquemàtic a continuació. Esperem que aquestes reflexions us ajudin a decidir el vot d’aquest diumenge 28 de maig de 2023.

Suggeriment: la informació a continuació es llegeix molt millor des d’un ordinador o una tablet que no pas des de mòbil.

> Posicionaments

ERC
JUNTS
PSC
COMUNS

Resultat eleccions 2019 al barri El Putxet i el Farró (*)

3420 vots (15,9%)

2585 vots (12%)

2324 vots (10,8%)

2055 vots (9,5%)

Reunió amb @gossosdelputxet

regidor J.Coronas i equip

regidor J.Martí i equip

regidor A.Batlle

conseller-portaveu

Data de la reunió

8 maig

10 maig

23 maig

10 maig

Grau de suport als gossos, en general (**)

5/5
4/5
3/5
3/5

Grau de compromís amb la proposta presentada (**)

5/5
5/5
3/5
3/5

Suport a l’aplicació de les ZUC (zones d’ús compartit) (**)

0/5
3/5
4/5
5/5

(*) Font: Ajuntament de Barcelona
(**) Percepció personal després de les reunions

Resposta oficial de cada partit

ERC

JUNTS

PSC

BCOMU

> Resum

ERC

(1) Trasllat de les pistes de petanca i millora i ampliació del pipicà

SI, prioritari.

(2) Millora i ampliació del pipicà de Manacor

Fer el manteniment i minimitzar les afectacions (problemes) actuals del pipicà, deixar l’ampliació per més endavant, quan s’hagi fet el Pla Director del Parc del Putxet.

(3) Ampliació dels horaris d’accés al parc

Estudiar-ho dins el futur Pla Director del Parc del Putxet.

(4) Centralitzar les comunicacions sobre incidents/peticions del parc en una persona concreta de l’Ajuntament

Estudiar-ho dins el futur Pla Director del Parc del Putxet.

Missatge principal que es dedueix de la reunió

“El proper gran parc al districte a reformar i cuidar és el del Turó del Putxet”

JUNTS

(1) Trasllat de les pistes de petanca i millora i ampliació del pipicà

SI, prioritari.

(2) Millora i ampliació del pipicà de Manacor

Oberts a debatre-ho.

(3) Ampliació dels horaris d’accés al parc

Oberts a debatre-ho previa consulta amb totes les parts implicades (usuaris del parc, veïns, G.U. i Parcs i Jardins).

(4) Centralitzar les comunicacions sobre incidents/peticions del parc en una persona concreta de l’Ajuntament

Compromís de tenir una persona de referència per assumptes del parc.

Missatge principal que es dedueix de la reunió

“Coincidim amb la necessitat d’incrementar la quantitat i la qualitat de les àrees d’esbarjo de gossos del parc”

PSC

Donat que la reunió amb el PSC no va poder-se fer fins el passat 23, no hi ha hagut temps material per enviar cap reflexió sobre els punts abans de la jornada electoral, i se’ns emplaça a una trobada “el decurs de les properes setmanes” amb els responsables de Parcs i Jardins i de l’Àrea de Benestar Animal de la ciutat.

Missatge principal que es dedueix de la reunió

“”Es destaca ‘el caràcter propositiu del conjunt de les vostre propostes'”

COMUNS

(1) Trasllat de les pistes de petanca i millora i ampliació del pipicà

Aparentment potser sí caldria ampliar els pipicans del Putxet, però s’hauria de fer dins d’un pla de remodelació del tot el parc.

(2) Millora i ampliació del pipicà de Manacor

Aparentment potser sí caldria ampliar els pipicans del Putxet, però s’hauria de fer dins d’un pla de remodelació del tot el parc.

(3) Ampliació dels horaris d’accés al parc

Resta subjecte de la seva aprovació per la Guàrdia Urbana i haurà de ser objecte d’una trobada específica i un posterior informe favorable.

(4) Centralitzar les comunicacions sobre incidents/peticions del parc en una persona concreta de l’Ajuntament

Posaran a disposició la persona técnica de Parcs i Jardins del districte com a punt de contacte pels usuaris del parc.

Missatge principal que es dedueix de la reunió

“Sí, pero cal fer un estudi i llavors ja veurem”

Compartir aquest post a: