Etimologia del nom “Putxet”

Etimologia de les paraules

El nom del Turó del Putxet prové de la paraula catalana "petit mont o puig". Al llarg de la història el terme ha estat escrit de diverses maneres: Puget, Putget, Puchet, però finalment s'ha acceptat la pronunciació barcelonesa "Putxet". Anteriorment aquest turó s'anomenava Putxet de Cassoles o Putxet de Gràcia, però poca gent sap que més antigament, fins a principis del sXVIII, s'anomenava Puigdalsen.

EL PUTXET O EL PUTGET?

Encara que al nomenclàtor dels carrers de Barcelona aquest indret apareix encara com a “Putget”, el nom que ha tingut sempre més acceptació popular és “Putxet”. L’origen de la paraula ve de “petit mont o puig”.

Tot i les vacil·lacions ortogràfiques que presenta el nom del barri, fins a tres: el Puget, el Putget, el Putxet, és evident que la grafia Putxet està consolidada des de fa temps: és la que va fer servir Màntua per a la seva peça teatral del 1927 i és amb la que es va retolar el 1982 l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat que havia nascut amb el nom de Núñez de Arce.

Però d’on ve la vacil·lació? El nom del barri el dona el petit puig on s’assenta; i un petit puig és un pujol o un puget. En aquest cas, doncs, sembla que el nom del barri s’hauria d’escriure el Puget. Però és sabut que el català de Barcelona té les seves peculiaritats (úniques o compartides amb altres zones dialectals), com ara del poble dir-ne popple –amb una pe geminada– i de la taronja dir-ne tronja.

De la mateixa manera, sembla que el Puget va esdevenir Putget i, encara, Putxet, en la pronúncia dels barcelonins. La tercera grafia, que coincidia amb el que la gent deia i diu, és la que es va popularitzar i va quedar fixada en l’imaginari col·lectiu. Però alguns estudiosos no han parat de qüestionar aquesta decisió no etimològica i reclamen escriure Puget encara que la gent pronunciï Putxet. Quan l’Ajuntament va fixar els barris de la ciutat el 2006, va fer servir la grafia intermèdia: el Putget (el Putget i el Farró). Una decisió salomònica que no solucionava res.

O fem servir la paraula correctament derivada de puig (Puget), o optem per l’adaptada a la pronúncia barcelonina (Putxet). En qualsevol cas, l’Ajuntament va modificar el nom a instàncies dels veïns i ara, com fa un segle, escriurem el Putxet.​

RELACIONAT…

Compartir aquest post a:
Views:
345
Article Tags:
Article Categories:
delPutxet